Author Archives: Keshab Adhikari

All Published Books

acf

My (Gopal Bhandari) Published Books: 1. नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू 2. नेपालको संविधानसभा २०७० का सदस्यहरु 3. Objective Physics for M.Sc Entrance Exam & GRE Physics Test 4. A Reference Book of Statistical Mechanics: M.Sc Physics I Year 5. A Reference Book of Spectroscopy: M.Sc Physics I Year 6. A Refresher Solution of Statistical Mechanics: M.Sc Physics I Year 7. A Refresher Solution of Spectroscopy: M.Sc Physics I Year 8. A Refresher Solution of Nuclear Physic: M.Sc Physics II Year 9. A Refresher Solution of General Solid State Physics: M.Sc II Year

Posted in Books.

नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरू

grand final CA cover

१. “नेपालको दोस्रो संविधानसभा तथा ब्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु” नामक मेरो पुस्तक केहि समयपछी बजारमा आउदैछ । लेखक तथा सम्पादक : गोपाल भण्डारी   पुस्तकका प्रमुख विशेषताहरू १. विश्वका बिभिन्न ५० वटा देशहरुमा भएका संविधानसभाहरुको ईतिहास र दृष्टान्तहरु २. नेपालका ७ संघीय प्रदेशका तथ्याङ्कहरु र सामर्थ्यहरु ३. नेपालको राष्ट्रिय गौरवका र अन्य राष्ट्रिय आयोजनाहरु ४. भावी नेपालको बिकासका योजनाहरु /अबधारणाहरु ५. बर्तमान उर्जा संकटको दीर्र्घकालिन सामधान ६. संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्दाका राम्रा र नराम्रा पक्षहरु ७. सङ्घीयताका सबल र दुर्बल पक्षहरु ८. नेपालको आधुनिक संवैधानिक विकासक्रम ९. नयाँ नेपाल निर्माणको एउटा सपना सहित नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीमा समर्पित ! पुस्तकका प्रमुख विषय सूचीहरु १. नेपाल परिचय २. नेपालका राष्ट्रिय विभुतिहरु ३. …

Continue reading

Posted in Books. Tagged with , , , .

नेपालको संविधानसभा २०७० का सदस्यहरु

CA Old Book

नेपालको संविधानसभा २०७० का सदस्यहरु

Posted in Books.

Objective Physics for M.Sc Entrance Exam & GRE Physics Test

GRE Book

Objective Physics for M.Sc Entrance Exam & GRE Physics Test

Posted in Books.

A Reference Book of Statistical Mechanics: M.Sc Physics I Year

statistical Reference

A Reference Book of Statistical Mechanics: M.Sc Physics I Year

Posted in Books.

A Reference Book of Spectroscopy: M.Sc Physics I Year

spectroscopy Reference

A Reference Book of Spectroscopy: M.Sc Physics I Year

Posted in Books.

A Refresher Solution of Statistical Mechanics: M.Sc Physics I Year

statistical

A Refresher Solution of Statistical Mechanics: M.Sc Physics I Year

Posted in Books.

A Refresher Solution of Spectroscopy: M.Sc Physics I Year

spectroscopy

A Refresher Solution of Spectroscopy: M.Sc Physics I Year

Posted in Books.

A Refresher Solution of General Solid State Physics: M.Sc II Year

general

A Refresher Solution of General Solid State Physics: M.Sc II Year

Posted in Books.

A Refresher Solution of Nuclear Physic: M.Sc Physics II Year

nuclear

A Refresher Solution of Nuclear Physic: M.Sc Physics II Year

Posted in Books.

Tri-Chandra Campus

Tri-Chandra Campus

Posted in Educations.

Amrit Science Campus

Posted in Educations.

Shree Sinam Secondary School

Posted in Educations.
error: Content is protected !!